ZHCo-PeriScaldes faciliteert, organiseert en innoveert de Zeeuwse huisartsenzorg en de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg. Kwaliteit van deze zorg staat voorop, tegen verantwoorde kosten, met voldoening van de zorgverleners en medewerkers, gericht op alle bewoners van Zeeland. Met één regionale organisatie versterken we de organisatiekracht van huisartsen en is er een duidelijk aanspreekpunt waardoor ook grote regionale vraagstukken opgepakt worden.

Sinds januari 2021 bieden we met een team van leefstijlcoaches de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) CooL in ons werkgebied. Wij zijn op zoek naar een:

Leefstijlcoach
GLI CooL regio Kapelle

Uitgangspunten voor de GLI CooL bij ZHCo-PeriScaldes:

  • leefstijlcoaches organiseren geheel zelfstandig de GLI-CooL, inclusief werving, planning, de vorming van groepen, het regelen (en betalen) van locaties, het regelen van (onderlinge) back-up. De leefstijlcoach werkt daarbij nauw samen met de buursportcoaches en het lokale beweegaanbod en legt verbinding met het sociaal domein
  • de leefstijlcoach werkt voor overkoepelende werkzaamheden samen met de andere leefstijlcoaches die binnen ZHCo-PeriScaldes de GLI aanbieden. De planning van groepen wordt afgestemd met de andere leefstijlcoach(-es) die in betreffende regio werkt(-en).

ZHCo-PeriScaldes contracteert en declareert de GLI CooL bij de zorgverzekeraars. We bieden een ICT-systeem voor communicatie, registratie en declaratie binnen de GLI CooL. Tevens ondersteunen we de leefstijlcoaches bij het maken/verspreiden van foldermateriaal en brengen we de GLI CooL onder de aandacht bij de aangesloten huisartspraktijken en ketenpartners.

N.B.: Het betreft geen dienstverband tussen ZHCo-PeriScaldes en leefstijlcoaches, maar een overeenkomst voor uitvoering van de GLI CooL, waarin afspraken worden vastgelegd over samenwerking, vergoeding etc.

 

Wat vragen we van de leefstijlcoaches?

Basiscriteria waaraan een leefstijlcoach dient te voldoen voor de uitvoering van de GLI CooL:

  • BLCN geregistreerde leefstijlcoach met inschrijving in BLCN-kwaliteitsregister KABIZ of fysiotherapeut, diëtist, oefentherapeut met aantekening ‘leefstijlcoach’ in kwaliteitsregister van beroepsgroep, te weten KRF/SKF (KNGF/SKF) en KP (NVD/VvOCM)
  • in bezit van licentie CooL of bereid de licentie s.m. te verkrijgen
  • de leefstijlcoach heeft een back-up coach
  • in staat om zowel overdag als ’s avonds groepsbijeenkomsten voor de GLI aan te bieden

Voorkeurscriteria bij de contractering van leefstijlcoaches voor uitvoering van de GLI CooL, in volgorde van belang:

  • BLCN-geregistreerde leefstijlcoach
  • aanbieder (organisatie/contractpartij) heeft nog géén contract met PeriScaldes voor uitvoer van de GLI CooL in betreffende regio, maar is buiten de GLI om reeds werkzaam als coach/zorgverlener in betreffende regio
  • aanbieder (organisatie/contractpartij) heeft nog géén contract met PeriScaldes voor uitvoer van de GLI CooL in betreffende regio én aanbieder is buiten de GLI om nog niet werkzaam als zorgverlener/leefstijlcoach in betreffende regio
  • tweedaagse training GLI CooL gevolgd

Je reactie

Voldoe je aan de basiscriteria en wil je de GLI CooL gaan uitvoeren? Stuur dan je reactie en CV vóór vrijdag 25 maart 2023 naar ZHCo-PeriScaldes, t.a.v. Annette Aertssen, via email naar info@zhco-periscaldes.nl. Vermeld hierbij aan welke van de voorkeurscriteria je voldoet.

Indien er meerdere leefstijlcoaches een contract wensen aan te gaan voor de GLI CooL, zal selectie plaatsvinden conform een vastgestelde procedure.

Voor informatie kun je contact opnemen met Annette Aertssen, per mail te bereiken via info@zhco-periscaldes.nl, en telefonisch via nummer 06-43626931 (bereikbaar op maandag, dinsdag of donderdag).