Werken in Zeeland?

ZHCo-PeriScaldes faciliteert, organiseert en innoveert de Zeeuwse huisartsenzorg en de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg. Kwaliteit van deze zorg staat voorop, tegen verantwoorde kosten, met voldoening van de zorgverleners en medewerkers, gericht op alle bewoners van Zeeland. Met één regionale organisatie versterken we de organisatiekracht van huisartsen en is er een duidelijk aanspreekpunt waardoor ook grote regionale vraagstukken opgepakt worden.


 

Oproep POH (i.o.) of zelfstandige POH

Heeft u interesse om te werken in Zeeland? Neem dan contact met ons op.


Oproep huisarts (i.o.)

Heeft u interesse om te werken in Zeeland? Neem dan contact met ons op.Meer informatie over werken in Zeeland