Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

SSFH staat voor Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. SSFH stimuleert het bieden van stageplaatsen, brengt vraag en aanbod bij elkaar voor ondersteunende beroepen in de huisartsenzorg, werkt aan de verhoging van de kwaliteit van opleidingen, doet onderzoek naar de arbeidsmarkt nu en in de toekomst, biedt werkgevers HR-tools en bevordert veilig en gezond werken in de huisartsenzorg.

Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen, verstrekt SSFH een stagevergoeding en een vergoeding praktijkbegeleiding. Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

Kijk voor meer informatie op www.ssfh.nl of:

Stichting KOH

KOH organiseert nascholingen en congressen voor professionals in de huisartsenpraktijk, maar kan  ook helpen bij het slimmer en efficiënter organiseren van de patiëntenzorg.

Tot 1 februari 2020 kunnen huisartsen of hun organisaties een aanvraag indienen voor stimuleringssubsidie 2020 vanuit het project 'Versterking opleiding VS en PA Huisartsenzorg'. Dit geldt uitsluitend voor studenten die starten met de opleiding in september 2020.

Interessant artikel

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.
Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.