Hier in het kort wat informatie over nieuwe functies in de huisartsenpraktijk

Opleiding tot Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistent (PA) in de huisartsenpraktijk

De VS en PA behandelen klachten die vaak voorkomen in de huisartsenpraktijk. Ze nemen een anamnese af, doen lichamelijk onderzoek en stellen een diagnose. De patiënt krijgt vervolgens een uitleg over zijn klacht, een advies of medicijnen voorgeschreven. Als het nodig is verwijst de VS of PA naar het ziekenhuis of andere zorgverleners.

De POH en POH GGZ bieden zorg na dat de patiënt een consult heeft gehad bij de huisarts. De huisarts stelt de diagnose of verzoekt om vraagverheldering als het gaat om psychische of psychosociale klachten. Dit is anders dan bij de VS en PA. Zij stellen net als een huisarts diagnoses, behandelen klachten en verwijzen als het nodig is naar het ziekenhuis, POH (GGZ) of andere zorgverleners.

Praktijkverpleegkundige (PVH) vanaf 2021

Het aantal patiënten met hoog complexe aandoeningen stijgt. Bij deze groep is een integrale benadering en protocol overstijgend handelen nodig. Dit kan de generalistische PVH. De zorg van de PVH vult die van de POH aan. Waar de POH zich richt op (voornamelijk) geprotocolleerde zorg voor patiënten met complexe, chronische aandoeningen werkt de PVH voor een bredere doelgroep en protocol overstijgend.

De hogescholen ontwikkelen op dit moment de opleiding voor PVH. Het is een vervolgopleiding die een verpleegkundige kan volgen na de bachelor of nursing. De eerste PVH's komen in 2020 of 2021 op de arbeidsmarkt. Ook zij-instromers kunnen PVH worden. Hoe dat opleidingstraject eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Houd de website in de gaten van de SSFH en de beroepsverenigingen.

Meer informatie over de opleiding tot genoemde functies