PeriScaldes zoekt leefstijlcoaches voor organisatie van GLI CooL

Over PeriScaldes

In Zeeland boven de Westerschelde zijn twee organisaties actief in de eerstelijns- (huisartsen) zorg: de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) en Coöperatie PeriScaldes. De ZHCo en Coöperatie PeriScaldes zijn voornemens om per 2021 te gaan fuseren. De missie van de nieuwe organisatie is het faciliteren, organiseren en innoveren van huisartsenzorg en daaraan gekoppelde eerstelijnszorg, van goede kwaliteit, tegen verantwoorde kosten, met voldoening van de zorgverleners, gericht op alle mensen in Zeeland. Met als doel: de versterking van de organisatiekracht van huisartsen en de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg om zo onze visie en missie te verwezenlijken. De nieuwe organisatie wordt een duidelijk aanspreekpunt in het werkgebied en stuurt ook op grote regionale vraagstukken.

Per 2021 willen we op meerdere plaatsen binnen ons werkgebied de GLI CooL aanbieden. Voor het organiseren van de GLI CooL zijn we op zoek naar enthousiaste leefstijlcoaches.

Uitgangspunten GLI CooL bij PeriScaldes:

 • start per 1 januari 2021
 • PeriScaldes werkt voor de uitvoering van de GLI CooL samen met meerdere leefstijlcoaches
 • onderlinge samenwerking en afstemming tussen de verschillende leefstijlcoaches
 • leefstijlcoaches organiseren geheel zelfstandig de GLI CooL: inclusief werving, planning, de vorming van de groepen, het regelen (en betalen) van locaties, het regelen van (onderlinge) back-up en het zoeken van contact met buurtsportcoaches van gemeentes
 • er wordt gestreefd naar voldoende dekking in de regio wat betreft het aanbieden van de GLI CooL; om dit te bereiken wordt uitgegaan van een groeimodel (afstemming van vraag en aanbod)

Welke rol heeft PeriScaldes bij het organiseren van de GLI CooL?

 • contracteert en declareert GLI CooL (voor deelnemers die via bij PeriScaldes aangesloten huisarts zijn verwezen voor GLI CooL) bij verzekeraars
 • contracteert leefstijlcoaches als onderaannemers voor het uitvoeren van de GLI CooL
 • biedt ICT systeem voor communicatie, registratie en declaratie binnen de GLI CooL
 • ondersteunt de leefstijlcoaches bij het maken/verspreiden van foldermateriaal/posters
 • brengt GLI CooL onder de aandacht bij huisartspraktijken en ketenpartners (bijv. op POH-ketenpartner bijeenkomsten en overige bijeenkomsten voor huisartsen/POH's/ ketenpartners en middels nieuwsbrieven/intranet)
 • evalueert (meerdere keren per jaar) met alle leefstijlcoaches
 • betaling conform reguliere tarieven GLI CooL

Wat vragen we van de leefstijlcoaches?

 • als leefstijlcoach lid van BLCN en ingeschreven in het kwaliteitsregister van KABIZ
 • startinstructie GLI CooL + onderwijsmodule (tweedaagse training) CooL gevolgd
 • in bezit van licentie CooL
 • in staat om geheel zelfstandig de GLI CooL te organiseren
 • bereid tot samenwerkingsafspraken met collega-leefstijlcoaches binnen het werkgebied van PeriScaldes
 • communicatie, registratie en declaratie mbt GLI CooL in het systeem van PeriScaldes

Ben je reeds binnen ons werkgebied actief als leefstijlcoach? Of heb je reeds ervaring met het organiseren van de GLI CooL? Neem dan zeker contact met ons op.

Je reactie

Stuur je motivatie en cv vóór 27 oktober naar PeriScaldes, t.a.v.
Annette Aertssen, via mailto:info@periscaldes.nl. Voor informatie kun je contact opnemen met Annette Aertssen 06 4362 6931.

 

N.B.: Het betreft geen dienstverband tussen PeriScaldes en Leefstijlcoaches, maar een contract voor uitvoering van de GLI CooL, waarin afspraken worden gemaakt over samenwerking, vergoeding etc.