Vacatures

In Zeeland boven de Westerschelde zijn twee organisaties actief in de eerstelijns- (huisartsen)zorg: de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) en Coöperatie PeriScaldes. De ZHCo en Coöperatie PeriScaldes zijn voornemens om te gaan fuseren. De missie van de nieuwe organisatie is het faciliteren, organiseren en innoveren van huisartsenzorg en daaraan gekoppelde eerstelijnszorg, van goede kwaliteit, tegen verantwoorde kosten, met voldoening van de zorgverleners, gericht op alle mensen in Zeeland. Met als doel: de versterking van de organisatiekracht van huisartsen en de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg om zo onze visie en missie te verwezenlijken. De nieuwe organisatie wordt een duidelijk aanspreekpunt in het werkgebied en stuurt ook op grote regionale vraagstukken.