Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) zijn verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad richt zich daarbij op het belang van De huisartsenconnectie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. De RvC toetst of het Bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij De huisartsenconnectie betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen.

Gedurende het jaar overlegt de RvC met (de voorzitter van) het Bestuur, de constitutionerend directeur, de (T)OR en de Cliëntenraad. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse- en algemene leiding van de coöperatie en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Zij zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en handelen zonder last of ruggespraak, maar kijken wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke positie van De huisartsenconnectie. 
Voor de samenstelling van zijn raad stelt de RvC profielen op naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Hieronder stellen de huidige leden van de RvC zich voor. De RvC heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert: de toezichtvisie. Deze visie kun je hier Bekijk documenten transparantie | NVTZ lezen.

De leden van de Raad van Commissarissen zijn bereikbaar via rvc@dehuisartsenconnectie.nl.De leden van de Raad van Commissarissen zijn:


Judith van Dongen


Marco Walhout


Monique Schoonen


Rien Heijboer