Ketenpartners

Het behandelen van uw chronische aandoening is teamwerk. ZHCo-PeriScaldes staat voor kwaliteit. Dit kunnen we niet nastreven zonder een nauwe samenwerking met zorgverleners en andere partners.


Samen zorgen we ervoor dat de zorg voor de chronisch zieke patiënt continu verbeterd. Dit doen we door het aanbieden van zorgprogramma's en het aanbieden van scholingen voor zorgverleners. 


Samenwerking met andere zorgverleners

In de zorgprogramma's werkt ZHCo-PeriScaldes structureel samen met de volgende ketenpartners:
 • huisartsen
 • regionale diëtisten
 • regionale podotherapeuten
 • regionale pedicuren
 • regionale apothekers
 • beweegcoaches
 • fysiotherapeuten
 • casemanagers dementie
 • wijkverpleegkundigen
 • specialisten ouderengeneeskunde
 • specialisten van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz)
 • regionale laboratoria (SHL-Star en het laboratorium van Adrz)
 • Ksyos (fundus onderzoeken)

Samenwerking met zorgverzekeraars

Op het gebied van zorgprogramma's werken wij samen met
 • CZ (preferente zorgverzekeraar)
 • VGZ
 • Achmea
 • Menzis
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Multizorg VRZ
 • Zorg en Zekerheid