Wondexpertisenetwerk Zeeland

Binnen dit netwerk werken opgeleide doktersassistenten, wondverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, dermatologen en vaatchirurgen uit eerste en tweede lijn samen en vormen een expertteam. Hierdoor is de expertise en de deskundigheid om mensen met complexe wondzorg te behandelen geconcentreerd rond de patiënt.


Er wordt multidisciplinair gewerkt met gezamenlijk ontwikkelde en gedragen protocollen van verwijzing, diagnostiek en behandeling van complexe wondzorg, zowel intra- als extramuraal. Ook worden er regelmatig nascholingsbijeenkomsten georganiseerd.  

De eerste lijn (de huisarts, bij voorkeur samen met de wondverpleegkundigen van de thuiszorg) behandelt volgens het protocol de chronische wonden. Bij onvoldoende genezing wordt de patiënt via een snelle verwijsprocedure naar het wondexpertisenetwerk verwezen. Hier wordende wonden en de conditie van de patiënt beoordeeld, waarna er op basis van de bevindingen in samenspraak met de eerste lijn een behandelplan wordt opgesteld. De patiënt blijft dus niet in de tweede lijn onder behandeling, waardoor de patiënt en de poliklinieken niet onnodig belast worden.

Bovendien heeft elke patiënt een behandelboekje waarin geprotocolleerde documentatie over de wond en de behandeling door de verschillende behandelaars wordt bijgehouden. Dit leidt tot een vlekkeloze overdracht tussen alle betrokken behandelaars.

Aan de rechterkant bevinden zich de knoppen naar de Zorgpaden, Stroomschema's en Protocollen.


Adrz start Wond Expertise Centrum

Snellere behandeling en minder recidieven van wondproblemen, dat zijn de doelstellingen voor het nieuwe Wond Expertise Centrum (WEC) van het Adrz.
Verschillende categorieën patiënten kunnen te maken krijgen met moeilijk genezende wonden. Het is belangrijk deze wonden snel en goed te behandelen. Samen met huisartsen is een wondprotocol opgesteld, waarmee een meer uniforme aanpak van wondproblemen wordt bereikt. Als de huisarts of verpleeghuisarts niet voldoende vooruitgang boekt in de genezing van een wond, kan hij of zij de patiënt digitaal doorverwijzen naar het WEC voor meer gespecialiseerde wondbehandeling. Het WEC biedt snelle toegang tot een vervolgbehandeling. Alles wordt zoveel mogelijk in één bezoek aan het ziekenhuis gepland.