Veilig Incidenten Melden

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. PeriScaldes wil echter graag dat er zo weinig mogelijk misgaat en als er al iets gebeurt, dan willen we ervan leren. We willen er beter van worden.
Daarom hebben we een regeling met de naam: Veilig Incidenten Melden (VIM). Hiermee willen we het makkelijk maken incidenten te melden.
Al onze ketenpartners hebben zo’n regeling, maar in de ketenzorg kan er ook ergens in de overdracht tussen de verschillende ketenpartners en in de administratieve verwerkingen iets misgaan. Vandaar dat PeriScaldes een eigen VIM-regeling heeft en een eigen Incidentencommissie.

De incidentencommissie bestaat uit een huisarts, een praktijkondersteuner, een diabetesverpleegkundige, de manager en de adviseur Kwaliteit van PeriScaldes. Zij handelen alle incidenten, inclusief incidenten op het gebied van informatieveiligheid en privacy af. Indien nodig (afhankelijk van Incident) kan de commissie met aanvullende expertise uitgebreid worden. Dit alles met het uiteindelijke doel een zo goed mogelijk zorg te bieden.

Wilt u een incident melden, neem dan contact op met uw zorgverlener.