PTO 2018

PeriScaldes heeft in samenwerking met InEen, IQ Healthcare, Markteffect en het Longfonds in 2018 een ervaringsonderzoek onder de chronische patiënten uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om een goed beeld te krijgen van hoe chronisch patiënten de kwaliteit van de zorgprogramma’s diabetes, CVRM, COPD en astma ervaren.

Hoe hebben we dit aangepakt?

Voor het onderzoek zijn vragenlijsten uitgezet onder de chronische patiënten in het werkgebied van PeriScaldes. In totaal zijn 20.000 uitnodigingen verstuurd. Deze brieven zijn verzonden uit naam van de eigen huisarts. In de brief stond, samen met een unieke inlogcode, een link naar de online vragenlijst. Op aanvraag werden ook papieren vragenlijsten verstrekt. Deelname aan het onderzoek was vrijblijvend.

Deelname aan de landelijke pilot PREM

Patiënten die op het moment van uitsturen van de brieven deelnamen aan de zorgprogramma’s diabetes en CVRM hebben de gevalideerde PREM (patient reported experience measurement) vragenlijst ontvangen. Deze vragenlijst is onderdeel van de pilot van InEen welke in samenwerking met het kennisinstituut IQ Healthcare is ontwikkeld.  

 

In de PREM-vragenlijst wordt ingezoomd op een aantal belangrijke thema’s waaronder: 

  • de ervaren tevredenheid van de patiënt over het laatste contact met de zorgverlener; 
  • de ervaringen van patiënten met betrekking tot zelfmanagement specifieke onderwerpen; 
  • de ervaringen van patiënten met betrekking tot zijn/haar omgang met de chronische aandoening en de behandeling; 
  • aanbevelingen en verbeterpunten met betrekking tot de ervaren zorg. 

Longfonds

COPD en astma patiënten ontvingen een gevalideerde vragenlijst ontwikkeld door het Longfonds. In deze vragenlijst kwamen vergelijkbare thema’s zoals hierboven beschreven aan bod.

Analyse & Resultaten

De analyse van de resultaten is voor de PREM-vragenlijst uitgevoerd door Markteffect. De analyse van de ervaringen van de COPD- en Astma patiënten is uitgevoerd door het Longfonds.

Ingevulde vragenlijsten:

  • 2590 diabetes/CVRM patiënten (respons: 14,4%) 
  • 223 COPD patiënten (respons: 14%) 
  • 230 Astma patiënten (respons: 11,5%). 

Rapportcijfer:

De patiënten gaven de volgende rapportcijfers voor de ervaren zorg van de laatst bezochte zorgverlener:

NPS:

Respondenten van de PREM-vragenlijst is gevraagd of zij de zorgverlener zouden aanbevelen aan andere mensen met een chronische ziekte. Ook wel de Net Promotor Score (NPS)genoemd. De NPS is een methode om de loyaliteit van een klant te meten. Met een NPS van 28 scoort PeriScaldes hier ruim positief op.

Aandachtspunten

Uit beide vragenlijsten kwamen enkele aandachtspunten naar voren, zoals: 

  • meer aandacht voor inzage in en bespreken van individueel zorgplan en  
  • meer aandacht voor de aansluiting van behandelingen door verschillende zorgverleners.  

Conclusie & aanbevelingen

PeriScaldes staat voor kwaliteit: daar zetten alle huisartsen binnen ons werkgebied zich voor in. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde ketenzorg vinden wij het zeer belangrijk om te weten hoe patiënten deze zorg ervaren. Deze ervaringen bieden ons aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering en dragen bij aan de transparantie van het zorgaanbod voor de patiënt.

Poster

Hieronder kunt u de poster van ons patiënttevredenheidsonderzoek 2018 bekijken. Deze heeft u wellicht al voorbij zien komen in de wachtkamer van uw huisartsenpraktijk.