PatiënttevredenheidDat er kwaliteitswinst te behalen is met het meten van klantervaringen staat voor PeriScaldes vast. Daarom hebben we ons aangesloten bij de pilot tevredenheid van onze brancheorganisatie InEen. Na de zomervakantie 2017 gaat het verzamelen van patiëntervaringen van start. Doel van de pilot is het testen van de vragenlijst PREM Chronische Zorg. Met de vragenlijst brengen zorggroepen en gezondheidscentra de ervaringen in beeld van patiënten die deelnemen aan de zorgprogramma’s. Dit biedt aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering en draagt bij aan transparantie van het zorgaanbod voor de patiënt. De PREM kan worden ingezet om de zorg persoonsgerichter en patiëntvriendelijker te maken.

De vragenlijst is ontwikkeld door patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en InEen.