Good Governance

Good Governance: de leidraad voor goed bestuur en management.
Onze visie op Goodgoverance

Deze notitie wordt door zowel onze preferente zorgverzekeraar (CZ) als onze cliëntenraad onderschreven.