Niet tevreden?

Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want het uiten van een klacht kan juist bijdragen aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over uw zorgaanbieder of de organisatie. Het is verstandig iets met uw ontevredenheid te doen.Bent u patiënt en heeft u een klacht over een zorgverlener?

De eerste stap die wij adviseren is het aangaan van een gesprek met uw zorgaanbieder. Zij waarderen het als u uw onvrede in eerste instantie met hen direct bespreekt.

Leg uit waarom u ontevreden bent en probeer samen een oplossing te zoeken.
Het kan zijn dat u ook na zo’n gesprek met uw zorgaanbieder ontevreden blijft. U kunt dan overwegen een klacht in te dienen.

Al onze zorgaanbieders zijn aangesloten bij een organisatie die patiënten helpt bij het indienen van klachten of bij geschillen.  Komt u er samen niet uit dan kunt u de klachtenfunctionaris van de desbetreffende zorgverlener benaderen. Voor informatie daarover kunt u bij diens website terecht.

Bent u patiënt en heeft u een klacht?

Wij waarderen het als u uw onvrede in eerste instantie met ons bespreekt.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg SKGE 

Na ontvangst van uw klacht neemt een medewerker klachtenopvang en klachtenbemiddeling telefonisch contact met u op over de te volgen procedure. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.