Kiezen voor kwaliteit

Kwaliteit van zorg staat voor PeriScaldes hoog in het vaandel. Zorggroep de Bevelanden was destijds als eerste Zorggroep van Nederland NPA geaccrediteerd. Onmiddellijk na de fusie heeft PeriScaldes opnieuw ingezet op certificering NPA voor zorggroepen. 

Dit NPA-certificaat is inmiddels met vlag en wimpel, zonder afwijkingen, behaald. Het NPA-certificaat voor zorggroepen laat zien, dat PeriScaldes ruimschoots voldoet aan de kwaliteitseisen, die de koepelorganisatie InEen stelt en hiermee is PeriScaldes de enige organisatie in Nederland die geaccrediteerd is voor alle uitvoerende zorgprogramma's. 


Jaarverslagen

Deze zijn hieronder te downloaden. 
* van de andere twee fusiepartners zijn geen jaarverslagen digitaal beschikbaar. 

Benchmark

InEen brengt jaarlijks het rapport Transparantie Ketenzorg uit waarin de landelijke benchmark van zorggroepen wordt gepresenteerd. De rapporten over 2016 en 2017 zijn hieronder te downloaden.

Rapport Transparantie Ketenzorg 2017
PeriScaldes is terug te vinden onder nummer Z203.

Rapport Transparantie Ketenzorg 2016