Informatieveiligheid en privacy

PeriScaldes vindt het van het grootste belang dat patiëntgegevens en gegevens van ketenpartners veilig zijn en niet toegankelijk voor onbevoegden.

Daarom werkt PeriScaldes volgens de eisen van NEN7510. Dit is een norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland.
 


PeriScaldes heeft de risico’s met betrekking tot informatieveiligheid in beeld gebracht en passende maatregelen getroffen. Maatregelen zoals: richtlijnen en voorlichtingsbijeenkomsten voor huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en podotherapeuten.

Er is een voorlichtingsbijeenkomst voor personeel van PeriScaldes geweest en er heeft een interne audit plaatsgevonden. Ook wat soft- en hardware betreft zijn er belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Bij de contracten met al onze samenwerkingspartners is veel aandacht besteed aan privacy en informatieveiligheid.
 
Zijn er ondanks al deze maatregelen toch nog incidenten, bijvoorbeeld dat er gegevens naar de verkeerde professional zijn verstuurd? Dan is er de Incidentencommissie die het incident analyseert, besluit of het gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en verbetermaatregelen voorstelt aan het bestuur. Dit alles om ervoor te zorgen dat een dergelijk incident nooit meer kan plaatsvinden.
 
Heeft u vragen over onze Privacy en Informatiebeleid? Dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG) mevrouw Engering via t.engering@periscaldes.nl of bel met het algemene nummer van PeriScaldes 0118 632080.


'Omschrijving Functionaris Gegevensbescherming'