Word lid van de cliëntenraad van Coöperatie ZHCo-PeriScaldes!

Coöperatie ZHCo-PeriScaldes wil dat huisartsenzorg zo veel mogelijk aansluit bij de behoefte van patiënten. De cliëntenraad vertegenwoordigt deze patiënten en adviseert Coöperatie ZHCo-PeriScaldes gevraagd en ongevraagd.
De raad zoekt nieuwe leden. Wilt u vanuit patiëntenperspectief een bijdrage leveren aan het beleid van de huisartsenzorg in de regio’s De Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren? Heeft u ervaring met, dan wel betrokkenheid bij de huisartsenzorg voor kinderen? En beschikt u over juiste kwaliteiten? Dan komen wij graag met u in contact. Geef jonge patiëntjes een stem in het beleid.

 

Coöperatie ZHCo-PeriScaldes is de samenwerkingsorganisatie van, voor en door huisartsen in de regio’s De Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren. ZHCo-PeriScaldes verzorgt huisartsen-dagzorg en huisartsen-spoedzorg in de avonden, nachten en weekenden (via drie huisartsenposten).

 

De cliëntenraad van ZHCo-PeriScaldes denkt mee vanuit het perspectief van patiënten om de huisartsenzorg zo veel mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van patiënten. De cliëntenraad adviseert over het beleid en de dienstverlening van de bij ZHCo-PeriScaldes aangesloten huisartsen(praktijken), in algemene zin.

 

De cliëntenraad van ZHCo-PeriScaldes zoekt vijf nieuwe leden om samen met de voorzitter en secretaris een deskundige cliëntenraad te vormen. Als lid van de cliëntenraad woont u in de regio De Bevelanden, Schouwen-Duiveland of Walcheren. Uw huisarts(enpraktijk) is aangesloten bij Coöperatie ZHCo-PeriScaldes.


Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is het wettelijk geregelde medezeggenschapsorgaan van patiënten en daarmee de belangenbehartiger van de patiënten die naar de aangesloten huisartsenpraktijken en/of huisartsenposten van ZHCo-PeriScaldes gaan. De cliëntenraad heeft advies- en instemmingsrecht conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit het perspectief van patiënten over het beleid en de dienstverlening van ZHCo-PeriScaldes. Dit doen de leden op basis van hun kennis, ideeën en ervaringen. U kunt denken aan onderwerpen als bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg.


Wat wij van u vragen

Wij vragen van u om mee te denken, een mening te vormen en advies te geven over het beleid en de diensten van Coöperatie ZHCo-PeriScaldes. Over de inhoud van de functie verwijzen wij naar de profielschets en functieomschrijving. 


Wat wij u bieden

Wij bieden u deelname aan het wettelijk geregelde medezeggenschapsorgaan van Coöperatie ZHCo-PeriScaldes om namens de cliëntenraad bijdrage leveren aan hoogwaardige medezeggenschap. Uw mening is belangrijk!

U ontvangt een vrijwilligersvergoeding incl. reiskosten voor uw werkzaamheden.

 

De cliëntenraad vergadert ten minste vier keer per jaar met de bestuurder en ten minste een keer per jaar met de raad van commissarissen. Daarnaast heeft de cliëntenraad een eigen overleg, ook ten minste vier keer per jaar.


Bent u geïnteresseerd?

Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk uw motivatie met cv. Daarna nemen we contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek zal begin september plaatsvinden. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad? Neem dan contact op met Peter Bolderman, voorzitter van de cliëntenraad, per e-mail: clientenraad@zhco-periscaldes.nl of bel naar 06-30087718.


Over Coöperatie ZHCo-PeriScaldes

Coöperatie ZHCo-PeriScaldes is ontstaan in januari 2022 vanuit een fusie tussen Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) en Coöperatie PeriScaldes. De nieuwe organisatie zet zich in voor een gezonde en actieve bevolking van Zeeland (specifiek de regio’s De Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren). Met als doel de organisatiekracht van huisartsen en de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg te versterken, om zo de gezamenlijke visie en missie te verwezenlijken.


De organisatie is een aanspreekpunt in het werkgebied, heeft een duidelijke en proactieve rol in de eerste lijn en neemt regie op grote regionale (zorg) vraagstukken.

 

Met grote afstanden en een veranderende populatie is Zeeland een kwetsbare regio waar een meer dan gemiddelde inspanning nodig is om de continuïteit van zorg te borgen. Versterking van de organisatiegraad van de eerste lijn is noodzakelijk om écht integrale zorg dichtbij de patiënt te bieden. Coöperatie ZHCo-PeriScaldes telt ruim 150 werknemers.