Profielschets en functieomschrijving lid van de cliëntenraad van Coöperatie ZHCo-PeriScaldes

Leden van de cliëntenraad voldoen aan de volgende criteria:

 • U bent bekend met Coöperatie ZHCo-PeriScaldes als patiënt van een van de aangesloten huisartsen, mantelzorger of vertegenwoordiger van een patiënt;
 • u bent (ervarings)deskundig op het gebied van de gezondheidszorg;
 • u heeft affiniteit met gezondheidszorg in het algemeen en het werk van huisartsen in het bijzonder:
  • de zorgprogramma’s voor Diabetes Type 2 (DM), COPD/Astma, Cardio Vasculair Risico Management (CVRM), kwetsbare ouderen en alle nog te ontwikkelen zorgprogramma’s.
  • de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (eggz), de ANW-zorg (avond, nacht, weekeinde) in huisartsenposten (HAP) en de huisartsenpraktijken.
 • u beschikt over inzicht in bestuurlijke verhoudingen.

U herkent zich in het volgende beeld:

 • U stelt de belangen van patiënten en hun vertegenwoordigers voorop;
 • u bent in staat onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijke belang en het gemeenschappelijke belang van patiënten;
 • u bent gemotiveerd en geïnteresseerd om vanuit patiëntperspectief zich een mening te vormen over diverse onderwerpen met betrekking tot het beleid en de diensten van Coöperatie ZHCo-PeriScaldes.

Daarnaast beschikt u over de volgende eigenschappen:

 • U kunt goed samenwerken in teamverband;
 • u heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden: luisteren, standpunten kunnen verwoorden;
 • u heeft voldoende tijd en energie voor vergaderingen, het lezen van stukken en om zich te verdiepen in bepaalde diensten van de instelling, al dan niet middels deelname aan werkgroepen.

Het is een pre als u beschikt over kennis en/of competenties op het gebied van:

 • ICT, eHealth;
 • zorg;
 • management;
 • juridisch;
 • kwaliteit.

Bij de samenstelling van de cliëntenraad wordt, gelet op leeftijd en geslacht, gestreefd naar een brede samenstelling die zoveel mogelijk de gebruikers van huisartsenzorg weerspiegelt.


Wij vragen aan u het volgende:

 • U bent bereid om de vergaderingen van de cliëntenraad voor te bereiden en bij te wonen;
 • u bent bereid om uw kennis van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de wet- en regelgeving voor medezeggenschap op regionaal en landelijk niveau up-to-date te houden. Dit doet u door het lezen van relevante informatie, het volgen van door de cliëntenraad georganiseerde trainingen op maat en/of het bijwonen van landelijke of regionale bijeenkomsten;
 • u kunt werken in teamverband en beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift,
 • u bent 21 jaar of ouder en uw gedrag moet onbesproken zijn. Bij toetreding tot de cliëntenraad overlegt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan worden vergoed.
 • u bent bereid om circa 10 uren per maand (inschatting, niet altijd evenredig over het jaar verdeeld) te besteden aan uw werk voor de cliëntenraad;
 • u bent bereid zich voor een duur van vier jaren voor de raad in te zetten met mogelijkheid voor een tweede termijn van vier jaar;
 • het vergaderschema van de cliëntenraad wordt in overleg vastgesteld;
 • u gaat vertrouwelijk om met informatie en bent bereid om ter zake een overeenkomst aan te gaan;
 • u beschikt over een computer en e-mail.

Wij bieden u:

 • Een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding, bestaande uit de maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding incl. reiskosten;
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan opleiding en training.

Geen lid van de cliëntenraad kunnen zijn:

 • Werknemers van Coöperatie ZHCo-PeriScaldes en de andere organisaties binnen Coöperatie ZHCo-PeriScaldes en hun directe partners;
 • leden van de raad van commissarissen en hun directe partners.