Cliëntenraad

Betere zorg door actieve inbreng

De mening van cliënten telt. Daarom hebben wij een Cliëntenraad volgens de regels van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. Er wordt gevraagd en ongevraagd advies verstrekt aan het bestuur. Op deze wijze wordt medezeggenschap gerealiseerd ten aanzien van beleid en uitvoering van zorgverlening en op het gebied van veranderingen in de organisatie van zorg.

Doel Cliëntenraad

Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen van de belangen van al onze cliënten. Daarnaast zorgt de Cliëntenraad indien nodig voor een betere afstemming van zorg tussen de aanbieders en cliënten. Tevens zorgt de raad voor verbetering van de communicatie tussen en naar cliënten.
De Cliëntenraad neemt geen klachten in behandeling. Hiervoor is een klachtenregeling en een klachtencommissie in het leven geroepen.

De Cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten en bestaat uit minstens zeven leden.
Zij zijn na een open sollicitatieprocedure benoemd en beschikken over voldoende kennis en kunde om de patiëntenbelangen te behartigen.

De leden zijn: 


Peter Bolderman 
 

Ronald Daeter 

Ton Donker  

Joop Haasnoot 

Nicolette de Klerk-Jolink 

Els Verhage 

Ron de Reus 

 

De CR is lid van de koepelorganisatie Landelijk Steunpunt Cliëntenraden (LSR) 


Waarom een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad heeft een belangrijke stem in het beleid van onze organisatie. Via deze raad worden veranderingen beoordeeld vanuit het belang van de cliënt en kunnen er  zelf voorstellen worden gedaan als de zorg voor cliënten verbeterd kan worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het meedenken en meebeslissen door haar cliënten de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Uw mening vinden wij dan ook erg belangrijk. De Cliëntenraad wil dan ook graag vernemen wat er zoal bij u leeft, zodat wij rekening kunnen houden met de wensen van haar cliënten. Uiteraard wordt uw privacy altijd in acht genomen.

Als u vragen heeft of als u vindt dat iets anders of beter kan, geef dat dan door aan de cliëntenraad: clientenraad@dehuisartsenconnectie.nl