Over De huisartsenconnectie

PeriScaldes = ZHCo-PeriScaldes = De huisartsenconnectie

Coöperatie ZHCo-PeriScaldes is ontstaan in januari 2022 vanuit een fusie tussen Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) en Coöperatie PeriScaldes, per 1 februari De huisartsenconnectie genaamd. De nieuwe organisatie zet zich in voor een gezonde en actieve bevolking van Zeeland (specifiek de regio’s De Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren). Met als doel de organisatiekracht van huisartsen en de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg te versterken, om zo de gezamenlijke visie en missie te verwezenlijken.


De organisatie is een aanspreekpunt in het werkgebied, heeft een duidelijke en proactieve rol in de eerste lijn en neemt regie op grote regionale (zorg) vraagstukken.

 

Met grote afstanden en een veranderende populatie is Zeeland een kwetsbare regio waar een meer dan gemiddelde inspanning nodig is om de continuïteit van zorg te borgen. Versterking van de organisatiegraad van de eerste lijn is noodzakelijk om écht integrale zorg dichtbij de patiënt te bieden. Coöperatie ZHCo-PeriScaldes telt ruim 150 werknemers.