Zijn mijn medische gegevens bekend bij de Huisartsenspoedpost?

14 aug 2023 - Algemeen
De huisartsenspoedpost kan via het LSP (landelijk schakelpunt), een samenvatting van het medische dossier van de eigen huisarts inzien. Dit kan alleen bij patiënten die hiervoor expliciet toestemming gegeven hebben aan hun eigen huisarts. Op de huisartsenspoedpost wordt deze samenvatting van het huisartsdossier alleen ingezien bij patiënten die op dat moment een hulpvraag stellen aan de huisartsenspoedpost.

Ook inzage van iemands medicatieoverzicht is op de huisartsenpost alleen mogelijk als hiervoor expliciet toestemming gegeven is aan de apotheek of apotheken waar men komt.

Meer informatie hierover vindt u op www.volgjezorg.nl
Via deze site kunt u ook toestemming regelen en zien aan wie u al toestemming gegeven heeft voor het delen van deze informatie.Voordelen voor de patiënt 

  • Patiënt hoeft niet bij elk bezoek zelf het verhaal opnieuw te vertellen. 
  • Patiënt gaat er vaak van uit dat alles al bekend is. Door het LSP is dit ook zo.

Voordelen voor de huisarts  

  • U krijgt bericht als een patiënt bij de huisartsenpost is geweest. 
  • U kunt de door de apotheek verstrekte medicatie van uw patiënten inzien, mits de patiënttoestemming heeft gegeven aan de apotheek. 
  • U kunt ICA-gegevens opvragen die geregistreerd zijn bij de apotheek. 
  • U krijgt een vergoeding van het LSP voor elke patiënt die toestemming heeft gegeven ,

Voordelen voor de huisartsenpost 
Snelle toegang tot medische gegevens van de patiënt:  

  • draagt bij aan een snelle en juiste diagnose 
  • voorkomt dubbel onderzoek 
  • zorgt voor minder ruis op de lijn, omdat de patiënt niet steeds zijn verhaal hoeft te vertellen