Welzijn op Recept Borsele

19 apr 2022 - Algemeen

April 2022

Deze maand ondertekenden de huisartsenpraktijken in Borsele samen met wethouder Van de Plasse een convenant voor Welzijn op Recept. Na een succesvolle pilot bij huisartsenteam Zorg op Zak is Welzijn op Recept nu voor alle huisartsen in de gemeente Borsele beschikbaar.


Welzijn op Recept is voor mensen die bij de huisarts komen met klachten waarvoor geen medische behandeling nodig is. In plaats van een medicijn krijgen ze dan een verwijzing voor een welzijnsrecept. Door per huisartsenpraktijk samen te werken met een vaste welzijnscoach ontstaat een goede samenwerking met sociaal domein. De welzijnscoach inventariseert wat de hulpvrager kan doen in het dagelijkse leven om zich beter te voelen. En helpt vervolgens aansluiting te vinden bij een passende activiteit. Via Zorgdomein wordt verwezen én teruggekoppeld.

De gemeente Borsele heeft als eerste Zeeuwse gemeente een account bij Zorgdomein. Eind deze maand volgt Goes. Momenteel is verwijzing alleen nog mogelijk voor Welzijn op Recept, maar de bedoeling is dat dit ook verder uitgebreid gaat worden voor verwijzing naar bijv. Jeugdzorg en maatschappelijk werk.