Persbericht: Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en Coöperatie PeriScaldes fuseren

10 dec 2021 - Algemeen, 'In de pers'

Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) en Coöperatie PeriScaldes gaan fuseren. De wens om tot een fusie te komen was al geruime tijd aanwezig. Tijdens de (digitale) coöperatieraad van 9 december jl. stemde een ruime meerderheid van de leden voor de fusie en gaven daarmee aan, vertrouwen te hebben in het samenvoegen van de activiteiten van de huidige organisaties in één nieuwe organisatie ZHCo-PeriScaldes.


De fusie wordt per januari 2022 geëffectueerd.


Meer...

Bericht PZC