Aandacht voor hartfalen, Heart Failure Awareness Days en start pilot Hartfalen

04 mei 2021 - Algemeen, Hart & vaten

Deze week wordt in heel Europa tijdens de #Heart Failure Awareness Days extra aandacht besteed aan hartfalen. In Nederland zijn naar schatting 242.000 mensen met hartfalen: 113.000 mannen en 129.000 vrouwen. Graag vermelden wij in dat kader dat PeriScaldes in samenwerking met Cardiocentrum Middelburg en Star SHL per 1 juli samen met een tiental huisartsenpraktijken een pilot gaat starten om hartfalen patiënten in de eerste lijn te behandelen.

Zowel nieuwe als bestaande hartfalen patiënten worden geïncludeerd in de pilot. Bij een verdenking op hartfalen wordt er bloed geprikt en een hartfilmpje gemaakt. Als deze onderzoeken wijzen op hartfalen wordt er een echo van het hart gemaakt. Met de uitkomst van de echo stelt de huisarts een behandelplan op. Dit behandelplan wordt middels een digitaal consult voorgelegd aan de cardioloog, de cardioloog geeft akkoord of geeft advies om het behandelplan aan te passen. De huisarts en de praktijkondersteuner gaan vervolgens de patiënt verder behandelen. Deze pilot draagt bij aan de 'Juiste zorg op de juiste plaats'.

Kijk ook eens op de website van de Hartstichting / huisartsen herkennen hartfalen en de pagina Dit doet de hartstichting / in beweging voor jou en je hart.