Persbericht: Zeeuwse Huisartsen werken samen met een landelijk netwerk van medisch specialisten om zo hun patiënten beter te kunnen helpen.

09 apr 2021 - Algemeen, 'In de pers'
Persbericht, 9 april 2021

Siilo Prisma

Prisma is een project dat gerealiseerd is door orthopedisch chirurg Paul Koning middels het oprichten van het Prisma netwerk, wat onderdeel uitmaakt van de Siilo app (https://www.prisma.team/ ).

Hoe werkt het?

Met Prisma (https://www.siilo.com/nl/prisma-periscaldes) kan een huisarts – geanonimiseerd en in een beveiligde omgeving- een casus voorleggen aan het team van medisch specialisten, aangesloten bij Prisma, die klaar staan om hierin mee te denken en een leerzaam, onderbouwd advies geven.

De betrokken specialisten delen met veel enthousiasme en liefde voor onderwijs hun kennis en expertise, waarbij de huisartsen ondersteund worden in een digitale omgeving. Om de juiste inzichten te verkrijgen in wat de gepaste zorg voor een patiënt is, kan dus op een veilige manier informatie uitgewisseld worden onder experts.

Succesvolle pilot

Na een succesvolle pilot met vier huisartsen heeft PeriScaldes, in samenwerking met CZ, Prisma aangeboden aan alle geïnteresseerde -bij PeriScaldes -aangesloten huisartsen. Het gevolg is dat ruim zestig huisartsen het Prisma netwerk gaan gebruiken!

Huisartsen kunnen daarmee een patiënt beter binnen eigen praktijk helpen, gerichter vervolgonderzoek aanvragen en verwijzen met een zekerder gevoel. De patiënt zal daardoor minder vaak doorgestuurd hoeven worden naar een ziekenhuis

 

Achtergrondinformatie:

De toekomst van kennisuitwisseling tussen huisartsen medisch specialisten

Als huisarts is frequent, maar niet altijd, de juiste kennis voor handen. Velen van hen komen in de praktijk in aanraking met complexe casussen die niet 1-2-3 op te lossen zijn. De behoefte aan een adequate kennisbank waarin medisch specialisten huisartsen zouden kunnen versterken, helpen en adviseren, ontstond daarmee.

 

Het online uitwisselen van kennis draagt bij aan het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plek, waardoor de gezondheidszorg verduurzaamd zal worden. Dit is een van de punten waar de eerstelijnsorganisatie PeriScaldes zich sterk mee bezig houdt. PeriScaldes zet zich in voor kwaliteitsverbetering waarbij de samenwerking van aanbieders van integrale zorg gestimuleerd en gefacilieerd wordt. Ook de mogelijkheden die een landelijk en multidisciplinair netwerk van honderden medisch specialisten, tezamen in een kennisbank zou kunnen bieden is hierbij voor hen een vooruitstrevende interessante ontwikkeling.

Zie ook bericht PZC.