Oproep Longfonds: ongewenste medicatiekeuze of -wissel? Meld het!

23 mrt 2021 - Algemeen, Astma/COPD

Bericht Longfonds: Verzekeraars hanteren bij medicijnen een preferentiebeleid. Dit betekent dat zij een beperkt aantal medicijnen vergoeden voor mensen met een longziekte. Longfonds staat achter dit preferentiebeleid, omdat daardoor de zorg voor alle Nederlanders beter betaalbaar blijft.


Het Longfonds wil echter niet dat de keuze voor een medicijn bepaald wordt door de zorgverzekeraar.
De keuze voor het juiste medicijn in de juiste puffer moet altijd plaatsvinden in overleg tussen de patiënt, de arts en de apotheker. Hiervoor zijn afspraken opgesteld, waarbij uit een beperkt aantal apparaten (puffers) en stoffen gekozen kan worden. Een helder systeem, dat goed werkt.

Kwaliteit van zorg gaat voor

De laatste tijd bereiken ons signalen dat zorgverzekeraars meer en meer willen bepalen welke puffer gebruikt kan worden. En dat mensen die al jaren een medicijn in een bepaald apparaat gebruiken, door het beleid van de zorgverzekeraar omgezet worden naar een ander medicijn. Het Longfonds vindt dat niet wenselijk. Dit gaat in tegen het principe dat de patiënt samen met de arts en apotheker de meest geschikte puffer kiest binnen de kaders van de gemaakte afspraken. De kwaliteit van de zorg voor mensen met longziekten gaat voor.

Meldpunt

Herken jij dit probleem? Heb jij te maken gehad met een ongewilde medicatiekeuze of het ongewild omzetten van longmedicijnen? Laat het weten via het Longfonds Meldpunt. Vermeld daarbij kort welk medicijn je had en welk medicijn je nu ongewild hebt meegekregen en bij welke zorgverzekeraar dat probleem speelt.

Het Longfonds gebruikt de signalen die ze verzamelen via hun Meldpunt om de belangen van mensen met een longziekte te behartigen in gesprekken met beleidsmakers en zorgverzekeraars.