Gratis beschermingsmiddelen voor mantelzorgers 

13 nov 2020 - Algemeen

Mantelzorgers hebben recht op een gratis pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er sprake is van (verdenking van) corona. Dit geldt alleen als tijdens het verlenen van mantelzorg 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.


In deze factsheet van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staat hoe huisartsen en apothekers de middelen kunnen aanvragen en bestellen.

Regeling bij velen onbekend

Volgens bracheorganisatie ActiZ weten veel mantelzorgers, huisartsen en apothekers niet van het bestaan van deze regeling. In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is daarom afgesproken de handen ineen te slaan om de boodschap over te brengen aan de huisartsen en apothekers. 

Meer...

Bron: Zorg voor beter