Mini Challenge Zeeland in Beweging

25 aug 2020 - Corona, Algemeen, Gezondheid, Ouderenzorg, Astma/COPD, Hart & vaten, Diabetes, 'In de pers'
Bericht De Bevelander:

Nu meer dan ooit bewezen wordt hoe belangrijk een gezonde leefstijl is, organiseert Zeeland in Beweging met zorgprofessionals vanuit verschillende huisartsenpraktijken en fysiotherapiepraktijken alsnog dit jaar een mini-leefstijl-challenge.

Voor (in)actieve 55-plussers en/of mensen met chronische aandoeningen of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, suikerziekte of astma/COPD. Het bewegen, in de vorm van wandelen, staat hierbij centraal.

Samen wandelen
In 10 weken tijd wordt er samen gewandeld om zodoende de kwaliteit van leven de verbeteren. Je wordt fitter en er wordt ervaren dat medicijnen minder vaak nodig zijn. Daarnaast is het sociale aspect ook heel duidelijk zichtbaar omdat samen wandelen erg gezellig is! Het is niet erg als mensen (nog) niet zo ver kunnen wandelen, aangezien er rekening wordt gehouden met het wandelniveau. Op 2 testdagen wordt de conditie gemeten en wandeldoelen gesteld.

Veilig
Uiteraard wordt er gewandeld op een veilige manier volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM, in kleine groepen, en volgens een opgesteld veilig wandelprotocol.

Vier locaties
Er zijn 4 verschillende startlocaties in Zeeland: Borssele, Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland.

Samen wandelen, samen werken

In samenwerking met eerstelijnsorganisatie PeriScaldes, gaat Zeeland in Beweging ook dit jaar weer wandelen om te behandelen. HZ University of Applied Sciences doet onderzoek naar gezondheid, leefstijl en bewegen. Met SportZeeland is de samenwerking verstevigd; samen en in dezelfde periode wordt het programma Elke Stap Telt gestart. Maar ook is er een samenwerking met buurtsportcoaches, bestaande initiatieven, beweeg-professionals, de stichting Middelburg beweegt, of verenigingen om zo deelnemers bekend te maken met het beweegaanbod in zijn of haar buurt.

Bas van de Goor Foundation

Samenwerking is er uiteraard ook met de Bas van de Goor Foundation in de vorm van onderzoek en de afsluiting van de challenge.

Wanneer?

De eerste wandelingen starten in de eerste week van september, op verschillende locaties in Zeeland.

Op zaterdag 14 november is de afsluiting van deze mini-challenge. Het is dan namelijk Wereld Diabetes Dag. Deze feestelijke afsluiting loopt samen met de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation. Hoe hier vorm aan wordt gegeven is nog afhankelijk van de situatie rondom Covid-19. In ieder geval zal e.e.a. verlopen volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.