Breinlijn Zeeland

02 jun 2020 - Algemeen

Vanaf dinsdag 12 mei is Breinlijn Zeeland officieel van start gegaan. Breinlijn Zeeland is een gratis loket voor vragen over hersenletsel voor mensen met hersenletsel, naasten én professionals. Breinlijn Zeeland is bereikbaar via de landelijke toegangspoort Breinlijn.nl. Stel uw vraag en u krijgt antwoord van Zeeuwse specialisten Niet Aangeboren Hersenletsel.

De medewerkers van Breinlijn Zeeland weten van de mogelijke gevolgen van hersenletsel, ook de onzichtbare. Die hebben vaak de meeste impact op het dagelijks leven. Klachten als prikkelgevoeligheid, vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen blijken struikelblokken om bijvoorbeeld in het gezin goed te functioneren en weer aan het werk te gaan. Ook de partner en andere naasten moeten leren omgaan met deze veranderingen.

Voor betrokkenen is het belangrijk dat er goed gekeken wordt of er een relatie is met het opgelopen hersenletsel en dat daar de juiste uitleg en ondersteuning bij wordt geboden. Vragen hierover kunt u stellen bij Breinlijn Zeeland. Zo nodig kunnen de medewerkers van Breinlijn uw vraag inbrengen bij een team van deskundigen, het hersenletselteam.

De ondersteuning van Breinlijn is gratis en wordt gefaciliteerd door Zeeuwse Zorgschakels. Meer informatie over de werkwijze via Breinlijn in Zeeland

Rechtstreeks contact met Breinlijn:

Breinlijn.nl

T 085 225 0244