Valpreventie: waarom is preventie belangrijk?

14 okt 2020 - Algemeen, Ouderenzorg

Een val veroorzaakt veel leed en leidt vaak tot een achteruitgang van de kwaliteit van leven van een oudere. Lichamelijk, door kneuzingen of een breuk, maar ook geestelijk. Ouderen die gevallen zijn, zijn vaak bang om opnieuw te vallen. Die angst zorg ervoor dat ze bepaalde situaties of activiteiten mijden.

Meer aandacht nodig voor valpreventie

Fysiotherapeut Maarten Kok: ‘In mijn praktijk richt ik mij op kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Een groep mensen bij wie zich vaak valincidenten voordoen. Mijn praktijk bevindt zich in een kleine, vergrijzende gemeente, de helft van de inwoners is 65-plus. Samen met de gemeente heb ik met subsidie van ZonMw een project kunnen opzetten om deze mensen onder andere een valpreventiecursus aan te bieden. Wat ik in die cursus aantref, zijn mensen die meerdere valincidenten hebben meegemaakt. Ze komen pas bij de reguliere zorg in beeld als zich al een probleem heeft voorgedaan.

Kennis over valpreventie

VeiligheidNL heeft diverse cijfers en factsheets over valongevallen bij 65-plussers beschikbaar. Zo blijkt dat de meeste valongelukken zich thuis voordoen. Meestal vond het ongeval in huis plaats. Op de tweede plaats komen ongevallen op straat (11%) op de voet gevolgd door ongevallen in een instelling (9%).