Nieuws over patiëntenportaal e-Vita.

28 mei 2019 - Algemeen

Maakt u gebruik van e-Vita, het patiëntenportaal van VitalHealth? Hierin kunt u zelf informatie opzoeken, meetwaarden invoeren en kunt u communiceren met uw zorgverlener.

Vorig jaar is er een eindevaluatie geweest onder de gebruikers van e-Vita, zowel de patiënten als de zorgverleners (huisartsen en praktijkondersteuners) hebben hiervoor een enquête ontvangen. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête heeft PeriScaldes besloten het gebruik van het patiëntenportaal e-Vita niet voort te zetten. Vanaf 2020 hebben patiënten het recht op elektronische inzage in hun eigen dossier.
Een PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) kan een methode zijn voor de patiënt om die elektronische inzage te krijgen. Een persoonlijke gezondheidsomgeving is breder dan een patiëntenportaal. Het idee is dat via een PGO een patiënt inzage heeft in gegevens uit meerdere zorgverlenerssystemen tegelijkertijd. Het Nederlandse Huisartsengenootschap en de Patiëntenfederatie Nederland hebben samen de richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt opgesteld, met daarin de eisen waaraan een PGO moet voldoen. E-Vita, en de opvolger hiervan, voldoen (nog) niet aan deze eisen, wat ons tevens heeft doen besluiten om niet verder te gaan met het gebruik van e-Vita.

We zien voor de toekomst zeker ruimte voor deze vorm van communicatie tussen patiënt en zorgverlener. We blijven de ontwikkelingen zeker volgen.

Middels deze weg willen wij u informeren dat het daarom per 1 juni 2019 niet meer mogelijk is om in te loggen op het patiëntenportaal e-Vita.