Als patiënt met oogklachten hoef je geen maanden op de wachtlijst bij de oogarts in het ziekenhuis ver weg. Je kunt snel terecht bij de optometrist in de buurt. Deze stemt af met de oogarts, die vervolgens alleen de patiënten ziet die dat echt nodig hebben. Op tijd en meestal zonder beroep op het eigen risico. In Zeeland zijn we sinds 2019 uiterst tevreden met dit Zorgpad Oogheelkunde.

Samen met de oogartsen van Adrz onderzoeken we hoe we het aantal fysieke verwijzingen nog meer kunnen terugdringen. Sinds de start is het aantal onderzoek locaties uitgebreid. Op Walcheren bijvoorbeeld kunnen patiënten bij Jinc Optiek in Middelburg terecht. Overzicht van de locaties.