Transmuraal Zorgpad (verdenking op) Diep-veneuze Trombose

Sinds de komst van de DOAC (klik voor meer informatie op ‘patiënteninformatie’) is de begeleiding van trombose patiënten door de trombosedienst komen te vervallen. Patiënten missen hierdoor begeleiding en voorlichting. Daarnaast kan de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn worden geoptimaliseerd. Daarom is in samenwerking met twee huisartsen, een internist-hematoloog en de casemanager antistolling uit Adrz het zorgpad (verdenking op) Diep-veneuze Trombose vernieuwd.

Het zorgpad wordt ingevoerd op 14 december 2022.