Regionaal Transmuraal Zorgpad Hartfalen


Hartfalen (HF) is een klinisch syndroom dat wordt gekarakteriseerd door typische symptomen zoals dyspnoe, oedeem en vermoeidheid en tekens bij het lichamelijk onderzoek zoals perifeer oedeem, pulmonaal crepiteren en stuwing van halsaders en een vergrote lever. Deze worden veroorzaakt door een structurele of functionele afwijking, resulterend in een verminderde cardiale output en/of verhoogde vuldrukken in rust of bij inspanning

Doel: uniforme afspraken maken voor de regio Zeeland boven de Westerschelde over diagnostiek, behandelopties, verwijzing, terugverwijzen, communicatie, en taken en rollen.

Het zorgpad is een samenwerking tussen:

  • Huisartsen in Zeeland
  • ZHCo-PeriScaldes
  • Adrz
  • Cardiologie centrum Middelburg.