Pilot Anderhalvelijnszorg Reumatologie MeekijkconsultPilot Anderhalvelijnszorg Reumatologie Meekijkconsult

Aan de Pilot Anderhalvelijnszorg Reumatologie Meekijkconsult nemen 9 huisartsenpraktijken deel. Deze huisartsenpraktijken zijn gevestigd door het gehele werkgebied van PeriScaldes. Tijdens de meekijkconsulten bezoekt de reumatoloog van RZWN de doorverwezen patiënten in de huisartsenpraktijk. De evaluatie van het project dient uit te wijzen of deze verwijzingen inderdaad het aantal verwijzingen naar de tweede lijn verminderd.

Qua logistiek vraagt het project inspanning van de deelnemers. De RZWN neemt de coördinatie van de consultaties voor haar rekening. Uit ervaring blijkt dat er steeds meer structuur in het plannen van meekijkconsulten komt. Wanneer de reumatoloog in de huisartsenpraktijk is voor de meekijkconsulten, wordt ernaar gestreefd om direct een datum voor het volgend gezamenlijk ‘meekijk-spreekuur’ te plannen. Dit met als doel de continuïteit van de meekijkconsulten te borgen.