Sinds 12 juli 2022 is het digitaal meekijkconsult van start gegaan. Met het meekijkconsult is het mogelijk om een digitaal advies consult aan te vragen bij een medisch specialist, zonder de patiënt te verwijzen. De patiënt blijft onder behandeling van de huisarts. 


Er wordt gebruik gemaakt van het ‘Meekijkconsult’ van ZorgDomein voor

cardiologie, interne geneeskunde en orthopedie, chirurgie, kindergeneeskunde en gynaecologie, geriatrie, MDL, neurologie, dermatologie, reumatologie en plastische chirurgie.
Naar verwachting zijn eind 2023 de overige specialismen in Adrz ook aangesloten op het digitaal meekijkconsult.


De werking is gelijk aan een verwijzing. U vraagt een digitaal consult aan via ZorgDomein. Het consult is bedoeld voor een nieuwe zorgvraag (niet spoedeisend) en is niet ketenzorg-gerelateerd. Het consult wordt in 3 tot 5 werkdagen afgehandeld. De afhandeling van het meekijkconsult wordt gedaan door de medisch specialist middels een edifact bericht aan de aanvragend huisarts. Vervolgens kunt u het advies bespreken met de patiënt. Het advies kan ook een verwijzing naar de specialist zijn. U verwerkt de verwijzing dan via ZorgDomein (zoals u dat nu ook doet met een verwijzing). 


Hoe vraagt u een digitaal advies consult aan? 

U kiest voor ‘Medisch specialistische zorg’ en selecteert vervolgens de gewenste zorgvraag (bijv. ‘Orthopedie’ en vervolgens ‘Knie’). Het aanbodscherm toont het beschikbare zorgaanbod. Naast verwijzingen, vind je hier alternatieven zoals advies op afstand. In het filtermenu is het mogelijk te filteren op type zorgproduct. Daarna volgt het aanvraagformulier. 

 

In het aanvraagformulier wordt een deel van de velden automatisch ingevuld vanuit het HIS. Vul het aanvraagformulier verder in. Een goede vraagstelling aan de medisch specialist is hierbij erg belangrijk. 

Onderin het formulier staat een verplichte vraag ‘Zonder Meekijkconsultatie optie zou ik:’. Dit is belangrijk voor het meten van de resultaten, dus graag naar waarheid invullen. Daarna staat er een (verplichte) vraag of patiënt toestemming verleent. Bespreek dit met de patiënt en vink het hokje aan. 

Voeg desgewenst bijlagen toe. 

Wanneer de aanvraag compleet is, verstuurt u het formulier met de button onderaan de pagina. 


Hoe handelt u het advies van de medisch specialist van Adrz af? 

Binnen 3 tot 5 werkdagen ontvangt u een advies van de medisch specialist digitaal, zoals u ook de brieven van Adrz ontvangt. U neemt daarna contact op met de patiënt en bespreekt het advies. Indien het advies van de medisch specialist is dat hij/zij de patiënt wil zien op de polikliniek van Adrz is er een verwijzing nodig.  


Declaratie

Het digitaal meekijkconsult wordt uitbetaald door ZHCo-PeriScaldes met de reguliere uitbetalingen en hiervoor is geen actie van de huisarts vereist.