Juli 2022 zijn Adrz en PeriScaldes gestart met het Digitaal Meekijkconsult via Zorgdomein voor de specialismen Interne geneeskunde, Orthopedie en Cardiologie. Dit consult is bedoeld voor niet spoedeisende zorgvragen.

Door het aanvragen van een digitaal consult is het mogelijk om advies te krijgen van de medisch specialist zonder dat hier een verwijzing naar het ziekenhuis voor nodig is. De patiënt blijft dan onder behandeling van de huisarts. Het consult wordt binnen 3 tot 5 werkdagen afgehandeld en vervolgens kan het advies met de patiënt worden besproken.

 

Een aantal voordelen van het digitale meekijkconsult:

  • Betere behandeling patiënt: 76% van de huisartsen ervaart het Meekijkconsult als een extra mogelijkheid in de begeleiding en behandeling van de patiënten in de huisartsenpraktijk.
  • Betere samenwerking en nuttig advies: ruim 2/3 van de huisartsen ziet he Meekijkconsult als een extra leermoment en meer dan de helft verwacht in de toekomst geen extra advies nodig te hebben bij eenzelfde soort vraag.
  • Voordelen voor de patiënt: het Meekijkconsult valt buiten het eigen risico, de wachttijd is veel korten en patiënten hoeve niet onnodig naar het ziekenhuis, terwijl ze wel profiteren van de kennis van een medisch specialist.

 

Gert-Jan Milhous (Cardioloog, Adrz)

“Met het digitaal advies consult willen we de communicatie tussen huisartsen en medisch specialisten verbeteren. Dit consult is bedoeld voor vragen die niet spoed zijn, bijvoorbeeld uitleg over labuitslagen of advies over medicatie. Voor spoed blijft de medisch specialist altijd telefonisch bereikbaar.” 

Zie ook: Duizendste digitale meedenkconsult