Netwerk in de regio

Samen werken wij aan goede, afgestemde, specialistische zorg in de regio, met andere woorden: de juiste zorg op de juiste plaats.
Beheersing van de zorgkosten en samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg spelen hierin uiteraard een belangrijke rol.

Hiernaast vindt u informatie over de verschillende projecten waar wij op dit moment mee bezig zijn.
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op via info@dehuisartsenconnectie.nl