Zorgverleners, zoals huisartsen, leggen de medische gegevens van hun patiënten vast in een medisch dossier. Patiënten hebben het recht hun medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling, of vernietiging van hun dossier te vragen. Ook kunnen zij vragen hun gegevens over te dragen. Wilt u bijvoorbeeld uw dossier inzien of een afschrift daarvan? Benader dan uw eigen huisarts.