Begeleiding diëtist

De diëtist is bij uitstek de deskundige op het gebied van voeding en gezondheid. Een gezonde voeding zorgt ervoor:

  • dat bepaalde aandoeningen en complicaties voorkomen kunnen worden,
  • dat een patiënt zich beter voelt,
  • dat behandeling beter aanslaat,
  • dat een patiënt – zo mogelijk – sneller beter wordt. 

De diëtist werkt nauw samen met een arts en/of praktijkondersteuner en indien van toepassing ook met de wijkverpleging. Zo zorgt men ervoor dat de juiste voedingsadviezen gegeven worden, passend bij persoonlijke voorkeuren en de behandeling.

Wanneer naar de diëtist?

Cliënten kunnen bij de diëtist behandeld worden in verband met overgewicht/obesitas, maar daarnaast kan verwezen worden bij diabetes mellitus, bij hart- en vaatziekten, astma, COPD, darmklachten, eetstoornissen, voedselovergevoeligheid/-allergie, ondervoeding bij een ziekte of ten behoeve van wondgenezing.

Preventie

Ook voor het verlagen van het risico op complicaties en aandoeningen als gevolg van een ongezond voedingspatroon kan de diëtist worden ingezet. Bekend is dat een gezonde Body Mass Index (BMI) de kans op het krijgen van verschillende aandoeningen en klachten, zoals rug- en knieklachten verkleind. Diëtisten werken aan preventie door het geven van onder andere voorlichtingen en workshops. In de praktijk kan een patiënt individueel advies krijgen.

Leefstijlverandering

Een diëtist is niet alleen dé deskundige bij uitstek op het gebied van voeding, maar kan ook bijdragen aan leefstijlverandering.

Wanneer een cliënt bij de diëtist op consult komt kan men het volgende verwachten:

Voor het eerste consult wordt ongeveer een uur uitgetrokken. Tijdens het eerste gesprek met de diëtist wordt er uitgebreid gekeken naar de huidige leefstijl. Wat eet en drinkt iemand gewoonlijk, wat doet men aan beweging, wat is de medische voorgeschiedenis, hoe ziet het sociale leven eruit. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op een voedingspatroon.

Daarna kijkt de diëtist welke aanpassingen in voeding kunnen bijdragen aan een gezondere leefstijl. De diëtist maakt in samenspraak met de patiënt een realistisch advies. Een patiënt krijgt geen standaard dieet, maar een praktisch en persoonlijk voedingsadvies afgestemd op de behoeften, wensen en doelen.

Tijdens vervolgconsulten worden voortgang en ervaringen besproken, krijgt de patiënt aanvullende informatie en wordt de patiënt gecoacht bij de leefstijlveranderingen.

Nascholing

Niets is zo veranderlijk als voeding! Dit is de reden dat diëtisten na hun vierjarige opleiding “Voeding en diëtetiek” met grote regelmaat nascholingen volgen om de kwaliteit van hun diensten te garanderen. Door de ontwikkelingen in het vak goed bij te houden en voldoende nascholingen te volgen, houden diëtisten hun kennis up-to-date en blijven zij voldoen aan de eisen van het landelijk kwaliteitsregister.