Patiëntvoordelen

Zorgprofessionals gaan steeds intensiever en meer samenwerken. Door een toename van chronische ziekten en vergrijzing heeft ook een steeds groter deel van de populatie behoefte aan multidisciplinaire zorg.

De huisarts heeft in uw ‘team’ binnen PeriScaldes de rol van hoofdbehandelaar. PeriScaldes zet zich, samen met andere zorgprofessionals, in voor goede werkafspraken. Dit verhoogt de kwaliteit van geleverde zorg en verlaagt de kosten voor de patiënt. PeriScaldes zet actief in voor het uitbreiden en intensiveren van deze multidisciplinaire samenwerking. Inmiddels zijn ook contacten gelegd met gemeenten, casemanagers dementie, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde en apothekers.


Afspraken

De zorgprogramma's gaan uit van uw persoonlijke situatie en ondersteunen zorgverleners om op een gestructureerde manier u en uw ziektebeeld te ondersteunen. Welke zorg wanneer en hoe geleverd kan worden, staat duidelijk beschreven. Zo is dit voor zowel de patiënt als de zorgverlener altijd duidelijk. Uw eigen huisarts levert een groot deel van de zorg en is het centrale aanspreekpunt voor het gehele programma. PeriScaldes heeft hiervoor contracten afgesloten met de alle zorgverzekeraars over de zorg in de zorgprogramma’s en de vergoedingen. 

Bij een zorgprogramma staan de volgende zorgverleners voor u klaar

  • Uw eigen huisarts;
  • De praktijkondersteuner;
  • De doktersassistente;
  • Eventueel gespecialiseerde hulpverleners.

De voordelen voor u

Deelname aan één van onze zorgprogramma's biedt een aantal voordelen:

  • Uw behandelafspraken zijn op elkaar afgestemd;
  • Uw persoonlijke situatie is het uitgangspunt;
  • U heeft één centraal aanspreekpunt.

Welke zorg kunt u verwachten?

De zorg die u kunt verwachten is onderdeel van het zorgprogramma:

  • Standaardcontroles door uw eigen huisarts en praktijkondersteuner;
  • Begeleiding bij het stoppen met roken;
  • Verwijzing naar een diëtist of andere deskundige.