Laboratorium

Bloed onderzoek

Soms is het nodig aan analyse van uw bloed te doen. ZHCo-PeriScaldes werkt hiervoor samen met de SHL-Star en het Laboratorium Adrz.
SHL-Groep streeft ernaar om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen. Zo vindt u binnen de regio waarin we werkzaam zijn meer dan 230 bloedafnamelocaties.

Laboratorium Adrz
Het laboratorium (klinisch-chemisch laboratorium, KCL) verricht op verzoek van een huisarts of medisch specialist onderzoek in bloed, urine, ontlasting en andere lichaamsvochten. De locaties voor bloedafname vindt u overzichtelijk bijeen.

Fundus onderzoek

Alle huisartsen van ZHCo-PeriScaldes werken met KSYOS TeleOogheelkunde voor de fundusscreening van hun diabetespatiënten. KSYOS werkt daartoe nauw samen met de SHL-Star, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz) en lokale optometristen. Door deze samenwerkingen kunnen diabetespatiënten dicht bij huis gescreend worden, krijgen huisartsen inzicht in de fundusfoto’s  en heeft de huisarts de mogelijkheid om middels een TeleConsult de lokale oogartsen van Adrz te raadplegen.


U kunt een afspraak maken voor een fundusonderzoek bij één van de volgende locaties: