Ketenpartners van PeriScaldes

Het behandelen van uw chronische aandoening is teamwerk. PeriScaldes staat voor kwaliteit. Dit kunnen we niet nastreven zonder een nauwe samenwerking met zorgverleners en andere partners.


Samen zorgen we ervoor dat de zorg voor de chronisch zieke patiënt continu verbeterd. Dit doen we door het aanbieden van zorgprogramma's en het aanbieden van scholingen voor zorgverleners. 


Samenwerking met andere zorgverleners

In de zorgprogramma's werkt PeriScaldes structureel samen met de volgende ketenpartners:
 • huisartsen
 • regionale diëtisten
 • regionale podotherapeuten
 • regionale pedicuren
 • regionale apothekers
 • beweegcoaches
 • fysiotherapeuten
 • casemanagers dementie
 • wijkverpleegkundigen
 • specialisten ouderengeneeskunde
 • specialisten van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
 • regionale laboratoria (SHL-Star en het laboratorium van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis)
 • Ksyos (fundus onderzoeken)

Samenwerking met zorgverzekeraars

Op het gebied van zorgprogramma's werken wij samen met
 • CZ (preferente zorgverzekeraar)
 • VGZ
 • Achmea
 • Menzis
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Multizorg VRZ
 • Zorg en Zekerheid

Samenwerking met zorg- en patiëntengroepen

Op het gebied van de ontwikkeling van zorgprogramma´s en regioprojecten werken we nauw samen met
 • De Zeeuwse Huisartsen Organisatie
 • Zorggroepen uit het Slim Fit net werk
 • Stichting Zeeland in Beweging
 • Gemeenten
 • Robuust
 • Vital Health
 • Patiëntenverenigingen zoals het DVN en longfonds