Zorg voor de kwetsbare oudere, dat doen wij samen!

ZHCo-PeriScaldes heeft een Protocol Ouderenzorg ontwikkeld en vervolgens op basis van het protocol een Handboek opgesteld.

Dit protocol dient als richtlijn voor het opzetten van gestructureerde ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Het voorziet in de vraag naar hoe deze zorg te organiseren is bij een toenemende zorgvraag van kwetsbare ouderen.In zeven stappen wordt van vroegsignalering gewerkt naar een multidisciplinair opgesteld zorgplan dat jaarlijks geëvalueerd wordt. De samenwerking met de verschillende partijen in het netwerk van de kwetsbare oudere is hierbij van groot belang. ZHCo-PeriScaldes heeft samen met Robuust het netwerk in kaart gebracht en de samenwerking vormgegeven. Het protocol wordt uitgevoerd in samenwerking met de regionale thuiszorgorganisaties, gemeenten, Zeeuwse Zorgschakels en de apotheken.

Met deze samenwerkende partijen is het primaire netwerk van zorg- en hulpverleners goed in beeld. De partijen werken samen in één dossier, waardoor informatieoverdracht actueel en accuraat kan plaats vinden.


Houvast Keuzewijzer Dementie (Oosterschelde)

Houvast Keuzewijzer Dementie (Walcheren)

De Houvast keuzewijzer dementie biedt u praktische hulp bij het vinden, krijgen en organiseren van zorg en ondersteuning. U kunt zoeken op wat u bezighoudt in een bepaalde fase van dementie.