Groepstrainingen

PeriScaldes organiseert samen met SineFuma en de afdeling longgeneeskunde van het AdRZ in Zeeland groepstrainingen Stoppen met roken (SMR).

De eerstvolgende groepstrainingen staan gepland voor:

  • Vlissingen: 30 september
  • Goes: 2 oktober


Flyer Vlissingen

De training staat zowel open voor patiënten binnen de ketenzorg (DM/VVR/HVZ/Astma/COPD), als voor overige deelnemers.

Vergoedingen

De stoppen met roken training van 'Rookvrij! Ook jij?' wordt mede mogelijk gemaakt door CZ. Voor patiënten die bij hun huisarts en/of praktijkondersteuner, onder behandeling zijn voor diabetes, (preventie van) hart-&vaatziekten, astma of COPD, worden de kosten van de training door PeriScaldes vergoed (zonder eigen bijdrage). Voorwaarde hierbij is dat de huisarts deelneemt aan ketenzorg bij PeriScaldes en dat de huisarts/praktijkondersteuner de patiënt aanmeldt voor de Stoppen-met-roken-groepstraining. Voor deelnemers aan de Stoppen-met-roken-groepstraining die niet deelnemen aan de ketenzorg, is vergoeding afhankelijk van de zorgverzekeraar; veel zorgverzekeraars vergoeden de training.


Waarom Sinefuma?

SineFuma is een organisatie die landelijk al veel SMR-groepstrainingen organiseert. De ‘evidence based’ training van Sinefuma is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, is gecertificeerd bij het Centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken. Gemiddeld is 82% van de deelnemers na afloop van de training rookvrij en na 12 maanden is nog steeds 42% van de deelnemers gestopt met roken (bron: Universiteit van Maastricht). 

 


Aanmelden / meer informatie?

Aanmelden kan via uw huisarts of via de website www.rookvrijookjij.nl  info@rookvrijookjij.nl of via 076-88 951 95 aanmelden.  Algemene folder Sinefuma