Stoppen met Roken

Stoppen met roken is binnen alle chronische zorgprogramma's een belangrijke stap om de gezondheid te verbeteren. Begeleiding bij het stoppen met roken is dan ook in de zorgprogramma's van PeriScaldes opgenomen.
Wilt u stoppen met roken? Bespreek het met uw huisarts!

Stoppen met roken binnen de huisartspraktijk 

Wanneer u kiest voor stoppen-met-roken-begeleiding binnen de huisartspraktijk, zal de praktijkondersteuner u begeleiden. Bij de begeleiding van stoppen met roken kan er gebruik gemaakt worden van specifieke medicatie. 

Kijk op de website van de CZgroep, welke kosten er worden vergoed. Kosten voor het stoppen-met-roken-programma worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Kijk op de website van uw zorgverzekeraar wat de vergoedingen zijn. Veel verzekeraars stimuleren het stoppen met roken en vergoeden (deels) de SMR-cursussen.


De begeleiding van stoppen met roken kan ook op andere manieren:

Stoppen met roken buiten de huisartsenpraktijk bijvoorbeeld via:Algemene folder Sinefuma

Keuzetabel Stoppen met Roken

RECEPT / Landelijk uniform aanvraagformulier Stoppen met roken