GLI CooL is een Gecombineerde Leefstijlinterventie; CooL is een groepsprogramma en staat voor Coachen op Leefstijl. Het programma duurt in totaal twee jaar, met eerst een behandelfase en daarna een onderhoudsfase.

De interventie bestaat uit groepsbijeenkomsten, waarin verschillende thema’s worden besproken, zoals voeding, bewegen, stress, slaap. Daarnaast zijn er ook individuele contacten tussen deelnemer en coach.

Vergoeding

Deelname aan het programma wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts.

Verwijzing

Om deel te kunnen nemen aan het GLI Cool programma is een verwijzing van de huisarts vereist. U kunt hierover zelf contact opnemen met uw huisartsenpraktijk. Uw huisarts zal dan met u kijken of u aan de voorwaarden voor deelname voldoet. Als dat het geval is, zal de huisarts u verwijzen naar één van de leefstijlcoaches die de GLI CooL bij u in de buurt verzorgt.

Verwijscriteria GLI CooL

De verwijscriteria voor deelname aan de GLI CooL zijn als volgt:   
  • Obesitas (BMI ≥30)
  • Overgewicht (BMI tussen 25-30) in combinatie met één (of meer) van onderstaande risicofactoren:
    • verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen of DM type II
    • de aanwezigheid van slaapapneu of artrose
Inhoud CooL programma

Flyer

Download hier de GLI Cool flyer.


Actuele startdata van de groepen zijn bekend bij de leefstijlcoaches.