Gegevens uitwisseling

Uw huisarts werkt voor de patiënten in de genoemde zorgprogramma’s met een bepaald computersysteem, ook wel Keten Informatie Systeem (KIS) genoemd.

Met dit computersysteem van Vital Health (die voldoet aan alle geldende privacy en informatieveiligheid wetgeving), kunnen alle zorgverleners waar u door de huisarts naar verwezen wordt, relevante informatie inzien en uitwisselen. Daardoor kunnen zij beter met elkaar samenwerken.Uw huisarts en de praktijkondersteuner zijn de enige die uw volledige medische dossier kunnen inzien. De andere zorgverleners zien alleen, na verwijzing, de informatie die van belang is voor de behandeling van uw aandoening. Rond u een behandeling af bij een andere zorgverlener dan sluit hierna ook het toegang tot uw dossier.

PeriScaldes zorgt namens de praktijken voor gezamenlijke rapportages over de kwaliteit van zorg. Hierbij wordt gebruikgemaakt van bestaande gegevens, bijvoorbeeld uit uw dossier. De gegevens zijn anoniem, zodat voor niemand anders dan de huisarts en praktijkondersteuner achterhaald kan worden van wie de gegevens afkomstig zijn.

Wat betekent dit voor u?

U hoeft niet aan iedere zorgverlener dezelfde informatie over uw aandoening te vertellen en er wordt voorkomen dat bepaalde onderzoeken dubbel gedaan worden. Uw huisarts en praktijkondersteuner kan alle patiënten in een zorgprogramma binnen eigen praktijk goed inzichtelijk houden.

Wat gebeurt er als u bezwaar heeft tegen het gebruik van het computersysteem?

Dan kunt u dat kenbaar maken aan uw huisarts. Samen bespreekt u de consequenties. Indien het computersysteem niet gebruikt kan worden, dan belemmert dat uw huisarts om u de volledige zorg te geven waar u recht op heeft.

Kan ik als patiënt mijn eigen dossier inzien?

U heeft als patiënt het recht om uw gegevens, die in het computersysteem zijn opgeslagen, te bekijken. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u dit aan uw huisarts vragen.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u na het nog vragen over het computersysteem, de gegevens die daarin worden bewaard en uw privacy? Aarzel dan niet om contact met uw praktijkondersteuner of huisarts op te nemen. 

Informatieveiligheid en privacy