Zelfredzaamheid

Uw inbreng in de behandeling is erg belangrijk. Wat wordt van u verwacht? Voor de behandeling van diabetes heeft u regelmatig contact met een zorgaanbieder van Zorggroep de Bevelanden. Maar het grootste deel van de behandeling doet u zelf. 

Drie onderdelen

1. Dagelijkse zorg 

Diabetes vraagt elke dag uw aandacht. U bent degene die moet proberen goede glucosewaarden te bereiken. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. U moet medicijnen innemen, gezond leven, op uw gewicht letten en voldoende bewegen. Als u rookt wordt u dringend geadviseerd te stoppen met roken. Ook moet u letten op uw bloeddruk en cholesterolwaarden. Soms is met diabetes leven hard werken. Zorgaanbieders kunnen dingen van u vragen die u niet makkelijk vindt. U moet meer bewegen of anders gaan eten. U moet nauwkeurig met uw medicijnen omgaan en alert zijn op veranderingen in uw lichaam. Hoe lastig soms ook, deze inspanningen zijn wel nodig voor een geslaagde behandeling. Natuurlijk staat u er niet alleen voor. De zorgaanbieders van Zorggroep de Bevelanden staan voor u klaar om u te helpen. 
Als u vragen of problemen heeft, neem dan contact op met de huisartspraktijk.

2. Meedenken over behandeling

U speelt een belangrijke rol in de behandeling van uw diabetes. U weet zelf het beste welke doelen u kunt halen en welke niet. U weet hoe uw dagelijks leven eruitziet en wat u daarin zou kunnen veranderen. Misschien ziet u andere mogelijkheden dan uw zorgaanbieder.  Als u dat merkt, bespreek dat dan met uw behandelaar. De behandeling is alleen zinvol als u open bent over alles wat met uw diabetes te maken kan hebben.

3. Kennis over diabetes vergroten

Een belangrijk onderdeel van uw behandeling bestaat uit het vergroten van uw kennis over diabetes. Van welke voedingsmiddelen krijgt u hogere bloedglucosewaarden? Hoe reageren uw bloedglucosewaarden op koorts? Hoe zit het met diabetes en stress? Als u antwoord heeft op dit soort vragen, wordt het makkelijker met diabetes te leven. U kunt op verschillende manieren uw kennis over diabetes vergroten:

  • door te praten met de praktijkondersteuner of andere zorgaanbieders
  • door te lezen in boeken, brochures of op internet
  • door een cursus over diabetes te volgen

Zorgplan

Belangrijk in de zorg voor uw diabetes type 2 is het zorgplan. In een zorgplan legt u met uw huisarts en/of praktijkondersteuner vast hoe uw diabetes wordt behandeld. Een zorgplan is een persoonlijk plan. Het past bij uw situatie. Een standaard zorgplan bestaat niet. Het is een afspraak tussen u en uw zorgaanbieders van PeriScaldes. Er staat in wat er van u wordt verwacht: meer bewegen, medicijnen innemen of bijvoorbeeld welke glucosewaarden u wilt bereiken. Er staan ook andere streefwaarden in: hoe hoog uw cholesterolgehalte of bloeddruk zou mogen zijn of uw streefgewicht als u wilt afvallen. Door het zorgplan weet iedereen waar hij aan toe is.

Samen met de informatie over Diabetes ontvangt u van uw huisarts of praktijkondersteuner de Diabetes Pas: uw persoonlijke zorgplan. Het zorgplan is een afspraak tussen u en uw hulpverleners.