Extra informatie pedicure

In 2015 vonden er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes (suikerziekte) geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen.

Wat betekent deze verandering voor u?

U heeft diabetes (suikerziekte) en door uw huisarts en/of praktijkondersteuner is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft (de zogenaamde SIMM’s classificatie). Waar voorheen de SIMM’s classificatie leidend was voor de vergoeding uit de basiszorgverzekering, is met ingang van 1 januari 2015 de vergoeding op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort zwaartepakket, wat gerelateerd is aan het risico dat u loopt. Het vaststellen van het zorgprofiel, op basis van een voetonderzoek, gebeurt onder verantwoordelijkheid van uw behandelend huisarts.

Indien u géén verhoogd risico aan uw voeten heeft, valt voetzorg door podotherapeut/ pedicure voor u niet onder de basisverzekering.

Heeft u wel een verhoogd risico (zorgprofiel 2,3 of 4) dan wordt de medisch noodzakelijke voetzorg door podotherapeut/pedicure wel vergoed uit de basisverzekering. Welke behandeling u krijgt wordt dan vastgesteld door uw behandelend podotherapeut en hangt af van het zorgprofiel, andere risico factoren en eventuele complicaties.

Medisch noodzakelijke voetzorg die onder de basisverzekering valt kan uitsluitend vergoed worden door PeriScaldes onder onderstaande voorwaarden:
  • indien PeriScaldes een overeenkomst voor voetzorg af heeft kunnen sluiten met uw zorgverzekeraar
  • indien uw huisarts deelneemt aan PeriScaldes
  • indien uw huisarts u verwijst naar een podotherapeut die deelneemt aan PeriScaldes
  • indien de podotherapeut een behandelplan heeft opgesteld. De behandeling kan dan gedeeltelijk door een pedicure worden uitgevoerd, maar valt onder verantwoordelijkheid van de podotherapeut
  • indien de pedicure, die de zorg levert, een overeenkomst heeft met de podotherapeut die het behandelplan heeft opgesteld.

LET OP: Staat u  onder behandeling van een pedicure en is er geen zorgprofiel vastgesteld door uw huisarts en persoonlijk behandelplan opgesteld door een podotherapeut? Dan kan uw behandeling niet vergoed worden door PeriScaldes. Wij verzoeken u dit, ook als u twijfelt, na te vragen bij uw huisarts.